Meteen naar de inhoud

Afrekening stook- en servicekosten

Elk jaar in juni ontvangt u de afrekening van de stook- en servicekosten van het voorgaande kalenderjaar. Deze brief en een eventueel iDeal-betaalverzoek ontvangt u via Postex.

Servicekosten
Een onderdeel van de huur die u iedere maand betaalt aan Veenvesters zijn servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en verlichting in algemene ruimten (bijvoorbeeld trappenhuis en hal), groenonderhoud en glazenwassen.

Stookkosten
Stookkosten zijn kosten voor het leveren van de warmte in huurwoningen waar gebruik wordt gemaakt van collectieve warmtelevering. Deze kosten betaalt u via ons. Wij kopen vervolgens de energie in bij de leverancier.

De jaarlijkse afrekening ontvangt u voor 1 juli van het volgende kalenderjaar.

Als u de huur opzegt, dan krijgt u een afrekening van de servicekosten voor de tijd dat u in de woning heeft gewoond. Deze afrekening ontvangt u pas nadat het kalenderjaar is afgelopen omdat wij pas dan alle werkelijk gemaakte kosten hebben kunnen berekenen.

Zeker. We versturen onze post en iDeal-betaalverzoeken digitaal en per post via Postex; een bedrijf dat deze dienstverlening al jaren aanbiedt. Postex hanteert strikte privacy- en veiligheidsvoorwaarden en behandelt uw gegevens zorgvuldig. Postex vraagt nooit om inloggegevens of wachtwoorden. Geef deze ook nooit aan derden! Wilt u meer weten over Postex? Kijk dan op: www.postex.com. Meer weten over post digitaal ontvangen? Klik dan hier.

U betaalt iedere maand een bijdrage voor de vaste servicekosten (bijvoorbeeld voor de glasverzekering) en een voorschot op de verrekenbare servicekosten (bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en verlichting).

Na afloop van elk kalenderjaar kijkt Veenvesters welke kosten er werkelijk gemaakt zijn. Daarna berekenen we wat uw aandeel is in deze kosten en kijken we hoeveel u betaald heeft met de maandelijkse voorschotten. Heeft u te weinig betaald, dan moet u het verschil bijbetalen. Heeft u te veel betaald, dan storten wij het verschil terug op uw rekening.

De service- en stookkosten worden op verschillende manieren berekend. De stookkosten worden berekend op basis van uw gas- en energieverbruik. Dit verbruik – en de kosten die hierbij horen – worden berekend aan de hand van uw meterstanden. De meterstanden worden digitaal (op afstand) uitgelezen door energiedienstverleners Techem en Ista. De servicekosten worden berekend op basis van de diensten die u ontvangt van onze leveranciers. Bijvoorbeeld hoe vaak in het afgelopen jaar er is schoongemaakt.

Huurders betalen elke maand een voorschot voor de stook- en servicekosten. Dit voorschot is gebaseerd op de verwachte afrekening. Als u geld van ons terugkrijgt, betekent dit dat een grotere voorschot heeft betaald dan u hoefde te betalen. U krijgt dus geld van ons terug. Het bedrag maken we binnen 4 weken nadat u de brief heeft ontvangen terug over op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Huurders betalen elke maand een voorschot voor de stook- en servicekosten. Dit voorschot is gebaseerd op de verwachte afrekening. Als u geld aan ons moet terugbetalen, betekent dit dat uw werkelijke kosten hoger zijn dan dat u heeft betaald met uw voorschot. U moet het resterende verschil dus aan ons terugbetalen.

Ieder jaar bepalen we het voorschotbedrag opnieuw op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Als u het maandelijkse voorschotbedrag voor uw service- en stookkosten wilt verhogen, kunt u dat aanvragen. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar servicekosten@veenvesters.nl. Vergeet hierbij niet uw gegevens te vermelden. Op basis van uw gegevens beoordelen we dan of u voor een verhoging van het voorschotbedrag in aanmerking komt. Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een reactie.

U kunt de afrekening op de volgende manieren betalen:

  • E-mail: Als u de afrekening via e-mail ontvangt (via Postex), kunt u via het betaalverzoek (online) betalen. In de mail afrekening service-/stookkosten vind u daarvoor een betaallink.
  • Klantportaal: Als u een account heeft van  Mijn Patrimonium dan kunt u daar inloggen en daar ook de afrekening via iDEAL betalen.
  • Zelf overmaken: U kunt de afrekening naar ons overmaken op rekeningnummer NL 24 RABO 0365194050 t.n.v. Veenvesters. Vergeet bij de betaling niet uw huurdernummer te vermelden.

Ja, deze kosten worden met elkaar verrekend. Sterker nog, het is niet mogelijk om de stook- of servicekosten los van elkaar te betalen en/of terug te krijgen. Als u bijvoorbeeld moet betalen voor de servicekosten, maar u krijgt stookkosten van ons terug, dan verrekenen wij dit met elkaar. Dit kunt u vinden in de brief die u van ons ontvangt. Het eindbedrag is het definitieve bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.

Als u om welke reden dan ook de huur niet kunt betalen, neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur bereiken op (0318) 55 79 11. We bekijken dan of een betalingsregeling mogelijk is.

Huurders in de meeste van onze appartementencomplexen kunnen zelf online hun verbruik inzien. De bewoners hebben hierover bericht ontvangen.

Als u nog geen digitale toegang tot de meterstanden heeft, noteer dan een paar keer jaar de meterstanden zodat u deze kunt vergelijken met de meterstanden die op de afrekening staan.

Als de knop op de laagste stand staat, dan mag de radiator geen warmte meer afgeven (nadat de radiator natuurlijk eerst de kans heeft gehad om af te koelen). Bij twijfel over de juiste werking kunt u een reparatieverzoek indienen. In complexen met een huismeester kunt u vragen of de huismeester de thermostaatknop controleert.

Een kapotte thermostaatknop is geen reden voor verlaging van de hoge stookkosten; het is de verantwoordelijkheid van de huurder om dit gebrek tijdig te melden. Controleer de knoppen dus regelmatig.

Bij vertrekkende of nieuwe bewoners krijgen we deze vraag vaak. Als u in april bij ons vertrekt naar een nieuwe woning, heeft u in principe maar 3 maandbedragen betaald, maar meestal zijn de eerste maanden van het jaar de periode waarin u het meest verbruikt. Die koude maanden worden normaal gecompenseerd door de warme zomermaanden. Woont u dus het hele jaar bij ons, dan is het gemiddelde bedrag lager, dan wanneer u alleen de koude wintermaanden moet betalen.

De hoogte van het voorschotbedrag en de hoogte van de werkelijke kosten bepalen wat u van ons terug ontvangt of welk bedrag u eventueel moet bijbetalen. Zo kan het dus zijn dat u een lager maandelijks voorschotbedrag heeft betaald dan uw buren, waardoor u moet bijbetalen en uw buren geld terugkrijgen.