Meteen naar de inhoud

Hinder en overlast

We willen allemaal prettig wonen. In een goed huis en een fijne buurt. Maar helaas hebben we een prettige leefsituatie niet altijd in de hand. Soms krijgen we te maken met overlast: herhaalde gedragingen die we ervaren als zeer onaangenaam, ongewenst, lastig, hinderlijk of bedreigend. In ieder geval kunnen we overlast alleen aanpakken als iemand zich niet houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst. Of als iemand iets doet wat volgens de wet niet mag. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving, stankoverlast en vernielingen. Maar ook aan bedreiging en intimidatie of overlast als gevolg van alcohol en drugs.

Zelf aanspreken

Als u overlast heeft van omwonenden, spreek hen daar dan eerst zelf op aan. Uit ervaring weten we namelijk dat niet iedereen zich ervan bewust is, dat hij of zij overlast veroorzaakt. Het is immers vervelend als iemand van Veenvesters hoort dat er klachten zijn, terwijl omwonenden daar nooit iets van hebben gezegd. Veenvesters komt daarom pas in actie als u eerst zelf met de overlastgever heeft gesproken en het u niet gelukt is om de overlastsituatie te verhelpen.

Als u overlast ervaart die onhoudbaar is, neem dan contact op met de Politie. De Politie heeft vaak goede mogelijkheden om snel op te treden. Vooral bij situaties als geluidoverlast en bedreiging.

Als u overlast ervaart die onhoudbaar is, neem dan contact op met de Politie. De Politie heeft vaak goede mogelijkheden om snel op te treden. Vooral bij situaties als geluidoverlast en bedreiging.

  • Geen spoed: 0800 8844
  • Spoed: 112

Ja, Veenvesters heeft regelmatig overleg met de Politie en klachten die de politie krijgt over onze huurders, komen ook bij ons terecht.

Als u risico loopt, bijvoorbeeld omdat uw buren agressief reageren, dan kunt u beter niet rechtstreeks contact met hen opnemen. U kunt ook denken aan een briefje in de brievenbus of in de hal van het flatgebouw. Maar, zoals hierboven al aangegeven, onze ervaring is dat niet iedereen zich ervan bewust is, dat hij of zij overlast veroorzaakt. En dan is het probleem vaak het makkelijkst en snelst opgelost als u de buren er gewoon op kunt aanspreken.

Melding woonoverlast

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig en veilig wonen. Daarom hebben wij een aantal medewerkers in dienst die zich bezighouden met overlastzaken. Blijft u overlast ervaren? Vul dan het formulier melding woonoverlast in. Wij beoordelen uw melding en nemen binnen 3 werkdagen contact met u op. Samen kijken we dan hoe we het probleem kunnen oplossen. Eventueel nodigen we u uit voor een gesprek om het één en ander toe te lichten. Daarna nodigen we ook de overlastveroorzaker uit voor een gesprek en maken we afspraken met hem of haar. Natuurlijk laten we u ook weten wat die afspraken zijn.

Ja, we behandelen alleen klachten die schriftelijk binnen komen om daarmee een klachtendossier op te bouwen. En daarbij hebben we uw hulp ook nodig. We vragen u bijvoorbeeld een klachtendagboek bij te houden. Daarin noteert u op welke dag en op welk tijdstip u overlast ervaart.

Als u op straat iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, of heeft u last van bijv. zwerfvuil, stank en hangjongeren, dan kunt u dit bij de gemeente melden.

Via de website of via de servicelijn op telefoonnummer: 0318 538 538 van de gemeente Veenendaal.

Via Meld Misdaad Anoniem of via telefoonnummer 0800 7000 kunt u anoniem uw melding doorgeven.

Via de website van Veilig Thuis of telefonisch (0800 2000) kunt u advies aanvragen. Ook kunt u hier een melding doen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Juridische procedure

Als bemiddeling, huisbezoeken, brieven en waarschuwingen het probleem niet oplossen, dan starten we een juridische procedure. We vragen de rechter dan het huurcontract te ontbinden (ontruiming) of de overlastgever te verbieden om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Het klachtendossier is hierbij heel belangrijk om de rechter te overtuigen. Een juridische procedure duurt vaak wel enkele maanden en het komt regelmatig voor dat de rechter de mensen die klagen over overlast toch ongelijk geeft.

Geen oplossing

Helaas komt het regelmatig voor dat wij overlastsituaties niet kunnen oplossen. Vooral als twee buren het niet met elkaar eens worden, of mensen overlast niet willen of durven te melden. Als wij vaststellen dat de klachten niet ernstig genoeg zijn of onvoldoende kunnen worden aangetoond, dan laten wij u en degene waar uw klacht over ging dat schriftelijk weten. Daarna sluiten wij het dossier.