Meteen naar de inhoud

Huurovereenkomst

U huurt uw woning om er zelf in te wonen, alleen of samen met uw huishouden. In de huurovereenkomst staat wie de officiële huurder is en wat de afspraken zijn tussen huurder en Veenvesters. Trouwen, samenwonen, scheiden en overlijden hebben invloed op uw huurovereenkomst. Geef veranderingen op tijd door, dat is ook belangrijk voor uw rechten als huurder.

Bij uw huurovereenkomst horen algemene huurvoorwaarden. Hierin staat aan welke voorwaarden u en Veenvesters moeten voldoen als u bij ons huurt.

Dat mogen we alleen als we eerst advies vragen aan de huurdersvereniging. En de wijzigingen die we voorstellen niet teveel afwijken van de bestaande huurvoorwaarden. Over zo’n wijziging moeten we onze huurders dan meteen informeren.

Waarborgsom

De waarborgsom is het bedrag dat huurders aan verhuurder betalen bij het afsluiten van de huurovereenkomst die als waarborg dient voor een goede nakoming van de huurovereenkomst.

Veenvesters vraagt vanaf 2016 bij alle nieuwe huurovereenkomsten een waarborgsom van € 300. Dit bedrag wordt bij de eerste betaling in rekening gebracht. Dit bedrag ontvangt u terug bij de eindafrekening, na opzegging. Met dit bedrag worden openstaande bedragen verrekend.

In bijzondere gevallen kan een hogere waarborgsom gevraagd worden, tot maximaal 3 maanden huur. Hierover wordt met de huurder vooraf duidelijk gesproken.

Administratiekosten

Dit zijn door de nieuwe huurder te betalen kosten voor werkzaamheden die de verhuurder maakt bij het opnieuw verhuren van leeg gekomen woningen. Denk daarbij aan kosten voor het maken van de huurovereenkomst en het verstrekken van informatiemateriaal.

Veenvesters brengt € 30 administratiekosten in rekening.

Wettelijk mag een verhuurder administratiekosten in rekening brengen, maar die kosten mogen niet overdreven hoog zijn en moeten in relatie staan met de te maken kosten.

Bijna alle verhuurders vragen van de nieuwe huurder een waarborgsom (borg). Het vragen van een waarborgsom mag van de wet, behalve als het bedrag onredelijk hoog is.