Warmtelevering

Warmtelevering door Patrimonium Energie
Op verschillende locaties levert Patrimonium Energie de warmte. De criteria waaraan de warmtelevering in deze gebouwen moet voldoen, zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Patrimonium Energie. Patrimonium Energie is aangesloten bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied .

Hoeveel u op deze locaties betaalt voor warmte (per GigaJoule) en vastrecht, leest u op het Tarievenblad. Aan het begin van ieder jaar stellen wij de tarieven vast. Daarbij sluiten wij aan op de door de ACM vastgestelde maximumprijs voor warmte.