Nieuwsberichten

Vernieuwing zuidelijke deel Franse Gat van start

Maandag 24 oktober startte het eerste sloop- en nieuwbouwproject in deelplan Zuid van het Franse Gat. In de Mr. Heemskerkstraat worden de eerste 20 eengezinswoningen afgebroken en begin 2023 weer teruggebouwd. Veenvesters en de gemeente zetten samen met wijkbewoners stappen naar een gezonde, duurzame en veilige wijk waar het prettig wonen, werken en leven is. Een moment om bij stil te staan.

Meer mensen hebben recht op energietoeslag

Mensen met een laag inkomen krijgen energietoeslag. Naast de landelijke regeling heeft gemeente Veenendaal op 12 oktober 2022 de regeling uitgebreid. De inkomensgrens voor inwoners van Veenendaal is verhoogd van 120% naar 150% van het wettelijk minimum inkomen. Lees hier meer over de energietoeslag en hoe u die kunt aanvragen.

Overeenkomst bouw eengezinswoningen Franse Gat getekend

Afgelopen week tekenden Veenvesters en Roosdom Tijhuis de overeenkomsten voor de bouw van 20 eengezinswoningen aan de Mr. Heemskerkstraat in Veenendaal. Het is het eerste nieuwproject van de vernieuwing van Veenvesters in het Franse Gat. Momenteel bouwt Roosdom Tijhuis in Veenderij in Veenendaal-oost 29 woningen voor Veenvesters.

Eerste Veenvesters-Digidag “bijzonder waardevol”

Een ochtend lang luisteren naar huurders én hen wegwijs maken in de online dienstverlening. Dat was het doel van de ‘Digidag’ die de Veenendaalse woningcorporatie Veenvesters vrijdag 30 september organiseerde. “Bijzonder waardevol”, zegt directeur-bestuurder Trees van Haarst, terugblikkend op de dag.

Elektrische boiler met nachtstroom? Dit gaat er veranderen

Heeft u een elektrische boiler die 's nachts automatisch oplaadt? Dan wordt uw boiler waarschijnlijk automatisch aangezet door het toonfrequent-signaal (TF- signaal). Vanaf september verdwijnt dit signaal. Uw boiler krijgt dan geen seintje meer om automatisch op te warmen.

De DĀK app: altijd en overal het laatste woningaanbod

Heeft u de nieuwe DĀK app al gedownload? Met deze app kunt u makkelijker op zoek naar een geschikte huurwoning. Ook krijgt u een melding op uw telefoon als er een woning beschikbaar is die aansluit bij uw woonwensen. En u ziet, als dat nodig is, direct welke acties u moet doen.

Activeer zelf uw account in Mijn Veenvesters

In ons klantportaal hebben we een persoonlijke, goed beveiligde omgeving voor u ingericht. Daar kunt u uw gegevens inzien en beheren. U heeft er toegang tot uw contract(en) en uw facturen. U kunt er precies zien waar, wanneer en waarover u contact hebt gehad met Veenvesters. En u kunt er veel zaken zelf regelen. 

Corporaties Foodvalley bouwen tot 2040 ruim 13.000 woningen

De woningcorporaties in de regio Foodvalley willen tot 2040 elk jaar 700 huizen bouwen. In totaal gaat het om 12.000 woningen en 1.200 studenteneenheden. Daarnaast verduurzamen de corporaties duizenden huizen: in 2030 is minimaal 30 procent van de bestaande huurwoningen toekomstklaar geïsoleerd. 

1300 euro energietoeslag: komt u ervoor in aanmerking?

Zoals u vast heeft gemerkt moet iedereen meer betalen voor gas en elektriciteit. Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft ongeveer 1300 euro. 

Afrekening stook- en servicekosten

Veel huurders bellen ons met vragen over de afrekening stook- en servicekosten. Die vragen kunnen wij helaas niet telefonisch beantwoorden omdat wij daarvoor verschillende zaken moeten uitzoeken. Daarom vragen wij u vriendelijk om uw vragen over de afrekening stook en servicekosten online aan ons te stellen.