Meteen naar de inhoud

Patrimonium en VWS samen verder als Veenvesters

Vier jaar geleden vierden beide nog het 100-jarig bestaan. Meer dan een eeuw lang opereerden Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting (VWS) zelfstandig naast elkaar in Veenendaal. Maar op 7 juni gingen ze feestelijk van start als één organisatie: Veenvesters, dé woningcorporatie in Veenendaal.

De fusie komt op een moment dat alle ogen op de woningcorporaties gericht zijn om bij te dragen aan een oplossing voor de enorme woningnood. Door kennis, ervaring en middelen te bundelen kunnen Patrimonium en VWS meer investeren in nieuwe, betaalbare woningen, verduurzaming van bestaande woningen en een leefbare woonomgeving. De fusie leidt tot een professionele, financieel robuuste organisatie die minder kwetsbaar en beter wendbaar is.

Huurdersbelangen
Zowel de huurders als de medewerkers van beide corporaties waren intensief bij het fusieproces betrokken. De Stichting Huurdersbelangen VWS en de Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal vertegenwoordigden de belangen van de huurders en de beide ondernemingsraden die van de medewerkers. Daarnaast moesten ook de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Veenendaal instemmen met de fusie. Na een positief advies van alle betrokken partijen konden de directeur-bestuurders en de Raden van Commissarissen de officiële documenten afgelopen donderdag tekenen.

Nieuwe naam
Dinsdag 7 juni presenteerden de medewerkers zich voor het eerst onder de nieuwe naam. Veenvesters staat voor Veense huisvesters. Zowel de naam als het nieuwe logo verwijzen naar de oorsprong van Veenendaal. Naar de nederzetting die in de 16e eeuw ontstond toen langs de Grift huisvesting werd gebouwd voor de veenarbeiders.

Klantportaal
Veenvesters werkt vanuit het kantoor van Patrimonium aan het Boompjesgoed 20 in Veenendaal. De nieuwe corporatie werkt aan een nieuwe website waarvan de eerste resultaten inmiddels zichtbaar zijn op veenvesters.nl. Aan het eind van deze maand lanceert Veenvesters de definitieve website én een nieuw klantportaal waar huurders heel eenvoudig veel zaken online met hun verhuurder kunnen regelen.

Bij Patrimonium was Trees van Haarst sinds 2016 de directeur-bestuurder. De Veenendaalse Woningstichting werd sinds 2020 geleid door interim-bestuurder Kees Karsten. Van Haarst is de eerste directeur-bestuurder van de nieuwe woningstichting. Veenvesters verhuurt zo’n 9.000 woningen, voornamelijk in Veenendaal.