Meteen naar de inhoud

Veranderde woonsituatie

Wilt u iemand bij u laten inwonen?

Dan heeft u toestemming van Veenvesters nodig. Toestemming inwoning kunt u online aanvragen. Na uw aanvraag kunnen wij op verzoek naar een geldig legitimatiebewijs vragen.

 

  • Bij het indienen van de aanvraag voor inwoning heeft u de afgelopen 12 maanden geen betalingsachterstand gehad en is er geen overlastdossier geweest.
  • U verklaart dat de inwoner zijn/haar hoofdverblijf heeft op uw adres.
  • Voor woningen met het 55+ label geldt dat wij geen toestemming voor inwoning geven voor kinderen.

Let op: inwoning geeft geen recht geeft tot hoofdbewonerschap van de woning. Hierop blijven de algemene huurvoorwaarden van toepassing.

  • Een uitgebreid geldig uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente waar u woont.
  • Een verhuurdersverklaring van degene die bij u komt wonen, als deze nu een woning huurt.
Medehuurderschap regelen?

Als de huurovereenkomst die u met Veenvesters heeft gesloten alleen op uw naam staat, dan bent u de hoofdhuurder. Op de huurovereenkomst kan ook een medehuurder vermeld staan. Die medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Ook de medehuurder is verantwoordelijk voor de huurbetaling en een goed beheer van de woning.

 

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap, dan bent u allebei huurder. U en uw partner hebben allebei dezelfde rechten en plichten voor de woning.

Woont u samen en staat de huurovereenkomst op naam van u en uw partner, dan geldt hetzelfde als voor getrouwden. U bent allebei huurder.

Na 2 jaar samenwonen kunt u medehuurderschap voor uw partner aanvragen. Wel moet u aantoonbaar kunnen maken dat jullie een gemeenschappelijk huishouden hebben gevoerd en moet de intentie zijn dat jullie in de toekomst samen blijven wonen.

Over het algemeen kan dat niet. Een ouder-kindrelatie zien we namelijk niet als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind niet voor altijd bij zijn ouders wonen.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, wat nu?

U zegt de huur eenzijdig op per de 1e van de volgende maand. U kunt niet met terugwerkende kracht eenzijdig de huur opzeggen. Ook is er geen sprake van huurachterstand. Na het indienen van de eenzijdige huuropzegging kunnen wij op verzoek naar een geldig legitimatiebewijs van jullie beiden vragen.

Overlijden van de (mede)huurder?

Woont u samen in een woning van Veenvesters en is uw partner overleden? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • U was getrouwd en uw partner was de hoofdhuurder. Dan wordt u automatisch hoofdhuurder. Dat geldt ook als u een geregistreerd partnerschap had. Wij hebben wel een kopie nodig van de overlijdensakte. Melding overlijden.
  • U woonde samen met uw partner zonder getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te hebben? Of u blijft als (meerderjarig) kind achter na het overlijden van de ouder die de woning huurde? Neem contact op met Veenvesters om de situatie te bespreken.

Ik woon bij mijn oma. Kan ik in de woning blijven wonen als zij overlijdt?

Waarschijnlijk niet. Voorwaarde voor medehuurderschap is namelijk het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en meestal geldt dat niet voor grootouders en kleinkind.