Meteen naar de inhoud

Warmtelevering

Warmtelevering door Patrimonium Energie

Op verschillende locaties levert Patrimonium Energie de warmte. De criteria waaraan de warmtelevering in deze gebouwen moet voldoen, zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Patrimonium Energie. De energie is aangesloten bij de geschillencommissie Warmtelevering.

Hoeveel u op deze locaties betaalt voor warmte (per GigaJoule) en vastrecht, leest u op het Tarievenblad 2022 – Patrimonium​​​​​​​ Energie. Aan het begin van ieder jaar stellen wij de tarieven vast. Daarbij sluiten wij aan op de door de ACM vastgestelde maximumprijs voor warmte.