Onderhoud: wie doet wat?

De woning die u van ons huurt heeft onderhoud nodig. Huurder én verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen als het om onderhoud gaat. Deze verplichtingen zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit boek is niet volledig en niet echt makkelijk om te lezen. Daarom leggen wij op deze pagina uit wie waarvoor verantwoordelijk is.

Hieronder vindt u een beschrijving van alle werkzaamheden en onderwerpen van het onderhoud en herstel aan uw woning. Over het algemeen verrichten wij het groot onderhoud. Toch zijn er kleine en dagelijkse reparaties aan uw woning die voor uw rekening komen. De belangrijkste punten hebben wij voor u op een rij gezet.

De onderwerpen zijn verdeeld over de letters van het alfabet. Klik op het plus-teken naast de letter om de informatie te openen.  Aanrecht vindt u onder de letter A, Zeepbakje onder de letter Z.

In de tabel leest u links de beschrijving van het onderhoud en rechts wie voor dat onderhoud verantwoordelijk is:

  • Veenvesters: wij als verhuurder zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • Huurder: u als huurder bent verantwoordelijk voor het onderhoud.
  • Service: wettelijk bent u als huurder verantwoordelijk voor het onderhoud, maar Veenvesters neemt als extra service dit onderhoud voor haar rekening.

A

Aanrecht

Scharnieren en sluitingen deurtjes Service
Onderhoud en herstel van keukenblok en keukenkastjes Veenvesters
Onderhoud en herstel van aanrechtblad
* tenzij eigen schuld huurder, bijvoorbeeld hete pan
Service *
Onderhoud als gevolg van vochtinwerking door lekkages die niet tijdig door de huurder zijn gemeld en als gevolg van het te zwaar belasten van laden en/of bovenkastjes Huurder

Afvoer

Repareren en ontstoppen van afvoeren
* Als de afvoer verstopt/kapot is door eigen schuld, krijgt u de rekening. 
Service * 
Reinigen/ontstoppen afvoeren Service
Reparatie, vervanging sifons van gootsteen, wastafels, douche e.d
* tenzij door nalatigheid van huurder
Service *
Vervanging afvoerstoppen Service

Afzuigkap

Schoonmaken en filters vernieuwen
(hoort uw afzuigkap bij de woning? Dan lost Veenvesters dit op)
Huurder
Onderhouden
(hoort uw afzuigkap bij de woning? Dan lost Veenvesters dit op)
Huurder 
Plaatsen afzuigkap
Alleen bij mechanische ventilatie en gecombineerde kanalen mag een motorloze afzuigkap worden geplaatst.
Afzuigkappen met een motor zijn niet toegestaan vanwege afvoer door gevel
Huurder

Antenne

Plaatsen van een antenne of schotelantenne
Hiervoor is wel schriftelijk toestemming vereist van Veenvesters
Huurder 
Aansluiting in de woning Huurder

B

Balkon en ballustrade

Onderhoud en reparatie Veenvesters

Beglazing

Glas buiten en binnen de woning Glasfonds
Glas in gemeenschappelijke ruimten Glasfonds
Condens tussen de ruiten van isolerende dubbele beglazing Veenvesters
Ten gevolge van nalatigheid of opzet Huurder

Behang

Aanbrengen, onderhouden, vervangen/verwijderen Huurder

Bel

Onderhoud van gemeenschappelijk bel en de deuropener Veenvesters
Onderhoud en reparatie van de eigen voordeurbel (belinstallatie/beldrukker) Service

Bestrating

Onderhoud/schoonhouden van de bij het huis behorende bestrating, tuin en paden Huurder
Onderhoud van bestrating in gemeenschappelijke paden Veenvesters
Schoonhouden van gemeenschappelijke paden Huurder

Boiler

Onderhoud inclusief de bijbehorende mengkraan
*tenzij het een huurboiler is van Eneco, dan belt u naar Eneco
Veenvesters*
Verwijderen van bouten en herstellen van muren bij het weghalen van de boiler * behalve bij het plaatsen van een combi­ketel door Veenvesters Huurder *

Bomen

Zie: Groenvoorziening

Brand- en bliksembeveiliging

Bliksembeveiligingsinstallatie Veenvesters
Brandblusapparaten, alleen in gemeenschappelijke ruimten Veenvesters
Rookmelders, met voeding via lichtnet of BMI Veenvesters

Brandgangen

Onderhoud en bestrating in brandgangen Veenvesters
Schoonhouden van brandgangen Huurder

Brievenbus

Reparatie briefplaat (de klep van de brievenbus) Service
Reparatie postkast in portieken en gemeenschappelijke ruimten Veenvesters

Buitenverlichting

Onderhoud en reparatie aan de installatie van de openbare verlichting op terrein van Veenvesters, galerijen, gemeen­schappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entrees Veenvesters
Vervanging van lampen en armaturen met Politiekeurmerk Veenvesters
Verlichting (zelf aangebracht of overgenomen) bij eengezinswoningen Huurder

 

Bij bouwen

Bijbouwen kan alleen in overleg en met schriftelijke toestemming van de gemeente en van Veenvesters Huurder

C

Centrale verwarming / combiketel (individueel)

Periodiek onderhoud en storingen Veenvesters
Bediening, bijvullen en ontluchten Service
Vervangen van vulsleutel, ontluchtingssleutel en vulslang Service
Gevolgen van bevriezing en beschadiging Huurder

Centrale verwarming collectief

Periodiek onderhoud en storingen Veenvesters
Ontluchten van radiatoren Service
Gevolgen van bevriezing en beschadiging Huurder

D

Dak en dakgoot

Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, dakluik en van dakpannen na normale slijtage of ten gevolge van storm Veenvesters
Schoonhouden van de dakgoot van een eengezinswoning
* periodiek
Service *

Dakraam en dakkapel

Uitwaaien dakraam Veenvesters
Binnenschilderwerk Huurder

Deurdranger

Reparatie en vervanging van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten, alsmede de deurdrangers die zijn aangebracht door Veenvesters (in individuele ruimten, bijv. in aangepaste woningen) Veenvesters

Deuren (woning, garage, schuur, berging)

Herstellen van buitendeuren bij houtrot of door normale slijtage Veenvesters
Vervangen/reparatie na het uitwaaien van buitendeuren Veenvesters
Vastzetten en smeren van scharnieren en sloten van binnendeuren Service
Schilderwerk buitenzijde buitendeuren Veenvesters
Schilderwerk binnenzijde buitendeuren Huurder
Herstel/vervangen binnendeuren (tenzij meer dan 2 cm krom, dan voor Veenvesters) Huurder
Glaswerk: zie Beglazing  

Deuropener

Onderhoud en reparatie van elektrisch bedienbare deuropeners Veenvesters

Douche

Onderhoud en vervanging van doucheslang, glijstang, handdouche, ophangpin en planchet Service

Drainage

Onderhoud Veenvesters

Drempels

Onderhoud buitendrempels Veenvesters
Onderhoud binnendrempels (stofdorpels) Service

E

Elektriciteit

Onderhoud van elektrische leidingen en van de groepenkast (waar stoppen inzitten) Veenvesters
Onderhoud of vervanging van zekeringen, stoppen, lampen en armaturen in de woning Huurder
Aarding Veenvesters
Bedrading Veenvesters
Kortsluiting als gevolg van eigen apparatuur (constatering)
Bij kortsluiting eerst aardlekschakelaar en/of stoppen controleren
Service
Schakelmateriaal en wandcontactdozen Service

Erfafscheiding

Schuttingen Huurder
Plaatsing van en onderhoud aan de bij de woning behorende privacyschermen Veenvesters
Plaatsen van schutting of andere afscheiding
(in overleg met de buren en max. 2,00 m. hoog)
Huurder
Erfafscheidingen geplaatst door Veenvesters Veenvesters

G

Galerij

Schoonhouden Huurder

Gasinstallatie

Onderhoud aan kookleiding, leiding voor cv en leiding naar geiser in de woning Veenvesters
Onderhoud en vervanging van de gaskraan en zelf aangebrachte leidingen Service
Onderhoud en vervanging van de gasmeter Stedin

Gevel

Onderhoud aan de buitengevel Veenvesters
Herstel aan gevels ten gevolge van bouwwerken van bewoners Huurder

Glas

Zie: Beglazing

Gootsteen

Zie: Afvoer

Goten

Zie: Dak en dakgoten

Graffiti

Graffiti meldnummer: (0318) 53 85 38

Granol

Zie: Wandafwerking

Groenvoorziening

Verwijderen of snoeien van planten, hagen en/of bomen in privétuin die overlast geven en overhangen over paden en/of openbare weg (in overleg met Veenvesters) Huurder
Onderhoud privétuin Huurder
Onderhoud gemeenschappelijk groen Veenvesters

H

Hang- en sluitwerk

Onderhoud en smeren van deurkrukken, scharnieren, sloten, raamboompjes e.d. Service
Onderhoud/vervangen van hang­ en sluitwerk van binnendeuren Service
Repareren/vervangen van hang­ en sluitwerk van buitendeuren en ramen Veenvesters
Onderhoud en smeren van hang­ en sluitwerk van toegangsdeuren van gemeenschappelijke ruimten Veenvesters

Hekken

Zie: Trappen/Hekken

Hemelwaterafvoer

Onderhoud Veenvesters
Ontstoppen van hemelwaterafvoeren (regenpijpen) Veenvesters

I

Intercom

Onderhoud van de intercom en de bijbehorende installatie Veenvesters

Internetstoring

Internetstoring Uw provider

K

Kabel

Zie: Antenne

Kasten

Onderhoud aan vaste kasten (losse kasten, geen onderhoud) Service

Keuken

Zie: Aanrecht

Kitvoegen

Herstellen kitvoegen Veenvesters

Kozijnen/ramen

Onderhouden en vervangen buitenkozijnen met deuren en ramen Veenvesters
Schilderen van buitenkozijnen met deuren en ramen, buitenzijde Veenvesters
Schilderen van buitenkozijnen met deuren en ramen, binnenzijde Huurder
Schilderen van binnenkozijnen en deuren Huurders
Vervangen en herstellen na uitwaaien van ramen en deuren Veenvesters
Schoonmaken ventilatieroosters Huurder
Herstel van schade als gevolg van inbraak Veenvesters

Kranen

Onderhoud van kranen, mengkranen, uitlopen en knoppen Service
Onderhoud van de kraan van de boiler gehuurd bij Eneco Eneco
Onderhoud van de kraan van de boiler van Veenvesters Veenvesters
Onderhoud van de kraan van de geiser gehuurd bij Eneco Eneco
Onderhoud hoofdkraan van het water vóór de watermeter Vitens
Onderhoud aan stop­ en aftapkranen Veenvesters
Gaskraan: zie Gasinstallatie  

L

Lekkage

Herstel van lekkage aan leidingen, goten en daken Veenvesters
Herstellen van door huurder veroorzaakte lekkage van leidingen t.g.v. hakken, spijkeren, boren e.d. Huurder
Herstel van lekkage of vorstschade aan zelf aangebrachte leidingen en afsluitbare leidingen (buitenkraan).
De huurder moet zelf maatregelen treffen om gevolgschade te voorkomen/ beperken. Waterschade aan inboedel moet bij de eigen verzekering worden verhaald. Waterschade aan de woning zelf aan de de afwerking van plafond en wanden, wordt niet gedekt door Veenvesters. Neem bij schade altijd eerst contact op met Veenvesters.
Huurder

Leuningen/trappen

Vastzetten van loszittende leuningen Veenvesters

Liften

Onderhoud van de lift Veenvesters

M

Mechanische ventilatie

Onderhoud en herstel van de mechanische ventilatie Veenvesters
Schoonmaken ventilatieroosters (en ventielen) Huurder
Vervangen en schoonhouden van filters van de mechanische ventilatie Service
Vervangen/schoonmaken kanalen Veenvesters
Schoonhouden ventielen
Bij mechanische ventilatie mag alleen een motorloze afzuigkap worden geplaatst.
Service

N

Naamplaatje

Eerste naamplaatje (gratis) bij aangaan huurovereenkomst.
Naamswijzigingen (tegen betaling).
Alleen bij flatwoningen.

Veenvesters

O

Ongediertebestrijding

Bestrijding van wandluizen, torren, teken, mieren, vlooien, muizen, wespen e.d.
tenzij schade aan woning

Heeft u last van een rattenplaag of kakkerlakkenplaag? Meld het via dit online formulier van de gemeente Veenendaal.

Huurder *

Open haard

Voor het aanleggen van een open haard of het plaatsen van een allesbrander is schriftelijke toestemming nodig van Veenvesters en de gemeente. Huurder
Vegen schoorsteen: zie Schoorsteen  

P

Paden

Zie: Bestrating

Pannen

Zie: Dak en dakgoot

Parket

Zie: Vloerbedekking

Plafonds

Onderhoud in de gemeenschappelijke ruimten Veenvesters
Onderhoud van plafondconstructies en loszittend stucwerk, inclusief schuurwerk plafond Veenvesters
Herstel van (plug)gaten, krimpscheuren en beschadigingen Huurder
Sausen, witten Huurder

Planchet

Zie: Douche

Plavuizen

Zie: Vloerbedekking

Plinten

Reparatie, onderhoud en vastzetten Huurder

Postkasten

Zie: Brievenbussen

Privacyschermen

Zie: Erfafscheiding

R

Ramen

Zie: Kozijnen/ramen

Regenpijp

Zie: Hemelwaterafvoer

Riolering

Vervangen van sifons en/of leidingen die stuk zijn gegaan door gebruik van bijtende middelen zoals “caustic soda” e.d. Huurder
Onderhoud aan riolering, leidingen en putten Veenvesters
Ontstoppen van huisaansluitingen Veenvesters
Ontstoppen van de riolering tot aan de standleiding bij gestapelde bouw Veenvesters
Ontstoppen van straatkolken in de brandgangen Veenvesters
Reparatie van riolering na verzakking Veenvesters

Ruiten

Zie: Beglazing

S

Sanitair

Vastzetten sanitair Veenvesters
Vervangen van beschadigd sanitair Service
Klein dagelijks onderhoud aan wastafel, douchebak, bad, etc. Service
Vervanging wastafel als gevolg van veroudering (wanneer er geen onderdelen meer zijn voor herstel) Veenvesters
Vervanging sanitair en/of onderdelen die door de huurder zijn aangebracht Huurder

Sausen

Sausen, witten van plafonds en wanden en schimmeldodend behandelen Huurder

Schakelaars

Zie: Elektriciteit

Scharnieren

Zie: Hang- en sluitwerk

Schoorsteen

Weghalen van vogelnesten Veenvesters
Het vegen van de schoorsteen
* Als regel eenmaal per jaar, indien in gebruik.
Service *

Schotelantenne

Zie: Antenne

Schroten

Zie: Wandafwerking

Schuttingen

Zie: Erfafscheidingen

Sifon

Zie: Riolering

Sleutels

Bij zoekraken, beschadiging Huurder
Buitensluiting Huurder

Sloten

Zie: Hang- en sluitwerk

Spiegels

Het onderhouden en vervangen van spiegels Service

Stortbak

Zie: Toilet

Stucwerk

Zie: Wandafwerking

T

Tegels

Vervangen van wand- en vloertegels met boorgaten en/of beschadigingen Huurder
Reparatie en vervanging van wand­ en vloertegels na loslaten Veenvesters

Telefoonaansluiting

Telefoonaansluiting Uw provider

Tochtstrippen

Onderhoud aan tochtstrippen Service

Toilet

Onderhoud toiletpot, ­bril en stortbak (inclusief vlotter) Service
Vervangen stortbak en/of toiletpot ten gevolge van veroudering
(veroudering is wanneer er geen onderdelen meer zijn voor herstel)
Veenvesters
Vastzetten toiletpot Veenvesters

Trappen/hekken

Onderhouden en uitvoeren van kleine reparaties aan trappen en hekken in de woning Veenvesters

Traplift

Zie: Liften

Tuinen

Zie: Groenvoorziening

V

Vensterbanken

Onderhoud Huurder

Ventilatie

Periodiek schoonhouden van ventilatiekanalen Veenvesters
Schoonmaken ventilatierooster Huurder
Onderhoud en vervangen van roosters zie ook: Afzuigkappen, Mechanische ventilatie Service

Verlichting

Zie: Elektriciteit

Vlizotrap

Onderhoud en reparatie vlizotrap Veenvesters

Vloerbedekking (parket, plavuizen, laminaat, kurk)

Het leggen van zogenaamde ‘harde’ vloerbedekking (plavuizen, parket e.d.) in hoogbouw is i.v.m. eventuele geluidsoverlast alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Veenvesters. Huurder

Vloeren

 

Onderhoud en herstel van de vloerconstructie Veenvesters
Kleine reparaties aan de afwerkvloer Huurder
Onderhoud van de afwerkvloer Veenvesters

Vlotter

Zie: Toilet

W

Wandafwerking

Kleine reparaties Huurder
Grote reparaties Veenvesters
Sausen en behangen Huurder

Wasmachineaansluiting

Reparatie, vervanging elektra en/of kraan Service

Wastafel

Zie: Sanitair

Waterleiding

Onderhoud en vervanging van warm­ en koudwaterleidingen die bij de woning horen Veenvesters
Schilderen van leidingen Huurder
Gevolgen van bevriezing en beschadiging Huurder

Watermeter

Onderhoud en vervanging Vitens
Gevolgen van bevriezing en beschadiging Huurder

Waterschade

Zie: Lekkage

Z

Zeepbakje

Vervanging na beschadiging Service

Veel gevraagd over Onderhoud en reparatie

Ik wil graag kleine reparaties of onderhoudsklussen uitvoeren. Hoe doe ik dat?

Algemeen

U kunt zelf eenvoudig kleine reparaties of onderhoudsklussen uitvoeren in uw woning. Op onze Youtube-pagina vindt u verschillende instructiefilmpjes. 

Ik heb last van stankoverlast in mijn woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u last van stank in de woning, dan kan er een verstopping in de afvoer zijn. Omdat er ook andere oorzaken mogelijk zijn kunt u via het contactformulier een reparatieverzoek doen                 of u belt 0318 55 79 11.

Ik wil schade en/of vernieling doorgeven in mijn complex. Hoe kan ik dat doen?

Algemeen

Fijn, dat u schade of vernieling meldt. Dan kunnen wij dit herstellen.  U kunt dit melden via het contactformulier of telefonisch 0318 55 79 11.

Er staat een bedrijf bij mij aan de deur. Ik wist niet dat zij kwamen. Klopt dit wel?

Algemeen

Heeft u geen informatie ontvangen over werkzaamheden? En kan de persoon aan de deur niet aantonen dat hij/zij namens Veenvesters komt? Neem dan contact met ons op via (0318) 55 79 11. Wij zoeken dit dan uit. 

Mijn milieupas / afvalpas werkt niet meer. Waar kan ik dit melden?

Algemeen

Is uw afvalpas kapot of kwijt? Dan kunt u bij de ACV-groep tegen betaling een nieuwe pas aanvragen.

Ik heb geen internet in mijn logeerwoning, waar kan ik dit melden?

Algemeen

Klachten of vragen over logeerwoningen kunt u bij ons melden via het contactformulier.

Ik heb een vraag over de glasvezel aansluiting, bij wie moet ik zijn?

Algemeen

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw eigen internet-provider.

Ik heb een kookplaat via Veenvesters, voor wie is het onderhoud?

Algemeen

Onderhoud van een kookplaat is voor de huurder. De enige uitzondering is als er tijdens een renovatie van de keuken door ons een kookplaat is geplaatst en u hiervoor extra huur betaalt.

Er is veel mosvorming op het dak en hierdoor ontstaan verstoppingen. Wat nu?

Algemeen

U kunt dit bij ons melden via het contactformulier. Graag ontvangen wij een foto van de mosvorming. Zo kunnen we de situatie goed beoordelen. Bij erg veel mosvorming, zorgen we ervoor dat dit weggehaald wordt. Om de situatie goed te kunnen beoordelen, 

Is er op dit moment sprake van een verstopping die verholpen moet worden? Voor verstoppingen aan riolering, dakgoten of regenpijpen, kunt u tijdens kantoortijden zelf contact opnemen met ons ontstoppingsbedrijf, via 0318-731304.

Mijn keuken wordt gerenoveerd. Krijg ik een vaatwasaansluiting?

Algemeen

Als u al een vaatwasser heeft, is de elektra aanwezig. Wij brengen dan watervoorziening en afvoer kosteloos aan. U moet wel zelf de vaatwasser terug (laten) plaatsen.

Heeft u geen vaatwasser, dan brengen wij de aansluiting voor een afvoer aan en een afgedopte wateraansluiting. Ook plaatsen wij een loze elektradoos voor een extra groep. U moet zelf de aansluiting en plaatsing van de vaatwasser regelen. Wij doen dat ook niet tegen betaling.

 

Ik heb water in de kelder/kruipruimte/berging staan. Kan Veenvesters dit voor mij oplossen?

Algemeen

Wij begrijpen dat het vervelend is, dat u water heeft staan onder uw woning of in uw berging. Helaas kunnen wij niets voor u betekenen, omdat het grondwater is. Dit komt door de hoge grondwaterstand. Als het grondwater zakt zal ook het water verdwijnen. 

Wegpompen heeft als het water hoog staat geen zin. Binnen enkele uren is het weer terug.

Ik ervaar tocht in mijn woning. Kunnen jullie dit oplossen?

Algemeen

Vervelend dat u tocht ervaart. Een tochtstrip kan vaak al helpen. U kunt hiervoor een reparatieverzoek doen door op www.veenvesters.nl op Reparatieverzoek indienen te klikken. 

Er lekt gas in mijn woning? Wat moet ik doen?

Algemeen

Een gaslek kan gevaarlijk zijn. Wat kan u zelf doen:

  • Open de ramen voor ventilatie
  • Gebruik geen vuur of iets wat een vonk kan veroorzaken
  • Verlaat de woning

Neem direct contact op met Veenvesters 0318 55 79 11. Wij zorgen ervoor dat er zo spoedig mogelijk een loodgieter naar de woning gaat.