Woningruil

Bij woningruil ruilen twee huurders met elkaar van woning. Als u en uw ruilpartner besluiten definitief met elkaar te willen ruilen van woning, dan vragen jullie daarvoor allebei toestemming bij uw verhuurder. Bij Veenvesters kunt u die toestemming online aanvragen met het aanvraagformulier woningruil. Wij maken hierbij wel gebruik van passend toewijzen en/of stellen inkomenseisen. 

Checklist benodigde documenten


Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over woningruil.

 

Veel gevraagd over Woningruil

Wat is woningruil?

Algemeen

Bij woningruil ruilen 2 huurders met elkaar van woning. U moet zelf een ruilpartner vinden. Daar bemiddelen wij niet in.

Als u en uw ruilpartner gaan ruilen van woning, moeten jullie daarvoor allebei toestemming vragen bij uw verhuurder. Bij Veenvesters kunt u online toestemming aanvragen via Aanvraag woningruil

Wij nemen geen aanvraag driehoeks woningruil in behandeling.

Woont u in het Franse Gat en wilt u ruilen van woning? Op www.fransegatvernieuwt.nl vindt u de toekomstplannen voor de woningen in de verschillende deelgebieden. Staat uw woning in deelgebied 3 van deelplan Zuid? Neem dat contact met ons op, dan kunnen wij u uitleg geven over dat gebied. Woont u in deelgebied 2B van deelplan Zuid, dan kan u niet ruilen van woning.

Let op! De huurprijzen van aangeboden woningen kunnen veranderen op het moment dat de woningruil doorgaat.  

Ik wil van woning ruilen. Kan dat?

Algemeen

Ja, om van woning te kunnen ruilen moet u zelf een woningruilpartner vinden. Hier bemiddelen wij niet in.

Als u en uw ruilpartner gaan ruilen van woning, moeten jullie daarvoor allebei toestemming vragen bij uw verhuurder. Bij Veenvesters kunt u online toestemming aanvragen via Aanvraag woningruil.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

  • Woningruil is alleen toegestaan tussen 2 huurders.
  • Het moet om een zelfstandige woonruimte gaan.
  • Beide ruilpartners mogen in de afgelopen jaar geen huurachterstand hebben gehad.
  • Beide ruilpartners mogen geen onbetaalde eindafrekeningen hebben.
  • Beide ruilpartners mogen geen overlast veroorzaken.
  • De huidige woning moet netjes bewoond zijn. De opzichter bepaalt dit tijdens de voorcontrole. Ook de grootte van de woning voor het aantal personen.
  • Woningruil is alleen mogelijk wanneer beide partijen minimaal 1 jaar woonachtig zijn in hun huidige woning.
  • Na ingang van de woningruil dient uw ruilpartner de woning minimaal één jaar te huren

Als u en uw ruilpartner gaan ruilen van woning, moeten jullie daarvoor allebei toestemming vragen bij uw verhuurder. Bij Veenvesters kunt u online toestemming aanvragen via Aanvraag woningruil.

Gaat de huurprijs veranderen bij een woningruil?

Algemeen

De huur van de woning wordt aangepast aan het huurprijs-beleid van Veenvesters.

Dit kan betekenen, dat de huur van de woning voor de ruilpartner/nieuwe huurder hoger wordt. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u dezelfde huur gaat betalen als de huurder met wie u gaat ruilen.

Ik heb een woningruil aangevraagd. Hoe nu verder?

Algemeen

Nadat u online de woningruil heeft aangevraagd, nemen wij deze in behandeling. Als de woningruil niet akkoord is, ontvangt u binnen 6 weken van ons bericht. 

Let op: ls de woningruil akkoord is, gelden dezelfde regels als een gewone huuropzegging.

Zijn er kosten verbonden aan een woningruil?

Algemeen

Aan woningruil zijn geen extra kosten verbonden.

Wel moet u rekening houden met de kosten voor het nieuwe huurcontract. Deze bestaat uit een waarborgsom van € 300,00 en administratiekosten van € 30,00.

Behoud ik mijn inschrijftijd op bij Huiswaarts bij woningruil?

Algemeen

Ja, deze inschrijftijd blijft staan op www.huiswaarts.nu