Bezwaar maken huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. U moet dit voor 1 juli 2024 via een brief aan ons doorgeven. Wel moet u rekening houden met de regels. Hieronder leggen we die uit.

In uw huurovereenkomst staat dat Veenvesters elk jaar de huur mag verhogen. U heeft met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord gegeven op huurverhogingen. U kunt alleen bezwaar maken als wij ons bij de huurverhoging niet houden aan de regels van de overheid.

Hieronder vindt u de verschillende redenen om bezwaar te maken.

Algemene redenen om bezwaar te maken

  • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
  • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
  • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
  • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.

Als u bezwaar wilt maken om één bovengenoemde redenen, dan leest u hieronder hoe u dat moet doen.

U heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen

  • U kunt hiertegen bezwaar maken als u chronisch ziek bent of als u gehandicapt bent. De voorwaarden hiervoor vindt u hier
  • Uw inkomen is gedaald onder de voor geldende grens. Hier vindt u de voor 2024 geldende bedragen. Wilt u bezwaar maken vanwege een inkomensdaling, vul dan dit formulier in. Het ingevulde formulier en de bijlagen stuurt u naar huuraanpassing@veenvesters.nl. Per post mag natuurlijk ook.

Uw huur komt door de verhoging uit boven de maximale huur

Elke sociale huurwoning krijgt punten. U moet dan denken aan punten voor:

  • De oppervlakte van de woning
  • De zuinigheid met energie (energieprestatie)
  • De woz waarde van uw woning (deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald)

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Wij gaan er vanuit dat onze gegevens kloppen. Als u denkt dat de gegevens toch niet kloppen, dan kunt u dat zelf controleren. De huurcommissie heeft op hun site huurprijschecks staan die u hiervoor kunt gebruiken.

Door het invullen van de check bepaalt u het aantal punten. Hiermee bepaalt u vervolgens de maximale huur voor uw woning. Is uw huur hoger dan dit bedrag? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op. Mailen mag ook: huuraanpassing@veenvesters.nl

Hoe maakt u bezwaar?

Voor de algemene bezwaren leest u hier hoe u dat kunt doen. Voor bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of als uw huur hoger is dan de maximale huur, dan gebruikt u de bij deze onderwerpen genoemde formulieren.

Uw bezwaar stuurt u naar huuraanpassing@veenvesters.nl. Stuur u het per post? Dan is het adres: Veenvesters, antwoordnummer 39, 3900 VB Veenendaal.

Maakt u geen bezwaar tegen het huurverhogingsvoorstel? En betaalt u gewoon de verhoogde huurprijs? Dan geeft u daarmee aan dat u akkoord bent met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging hoort dan bij uw huurovereenkomst.