Huurverlaging

In een aantal gevallen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurverlaging. Hieronder leest u wanneer dat het geval is.

Verlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging

Is uw inkomen gedaald en heeft u in de afgelopen 3 jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Vul dan het formulier in. Wij berekenen dan een nieuwe huur voor u. Deze gaat in vanaf 2 maanden nadat wij het complete voorstel hebben ontvangen.

Voor de berekening van uw nieuwe huur gaan we uit van uw huurprijs van 3 jaar geleden. De huurprijs verhogen we dan met het percentage die toen gold voor de inkomensklasse waar u nu in valt. U krijgt de huur over de afgelopen jaren niet terug.

Verlaging voor lage inkomens in sociale huur

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

  • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
  • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad;
  • en voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Hier leest u de voorwaarden.

Denkt u in aanmerking te komen, vul dan het formulier in. Uw moet dan van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 27 jaar) bewijzen meesturen van de afgelopen 6 maanden. Bijvoorbeeld:

  • Overzichten van uw uitkering.
  • Een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Verlaging als uw huur meer is dan de maximaal toegestane huur

Elke sociale huurwoning krijgt punten. U moet dan denken aan punten voor:

  • De oppervlakte van de woning
  • De zuinigheid met energie (energieprestatie)
  • De woz waarde van uw woning. deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald.

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Wij gaan er vanuit dat onze gegevens kloppen. Als u denkt dat de gegevens toch niet kloppen, dan kunt u dat zelf controleren. De huurcommissie heeft op hun site huurprijschecks staan die u hiervoor kunt gebruiken.

Door het invullen van de check bepaalt u het aantal punten. Hiermee bepaalt u vervolgens de maximale huur voor uw woning. Is uw huur hoger dan dit bedrag? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.

Gevolgen huurtoeslag

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. Doe dit zo snel mogelijk. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.