Huurverlaging

In een aantal gevallen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurverlaging. Hieronder leest u wanneer dat het geval is.

Verlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging

Is uw inkomen gedaald en heeft u in de afgelopen 2 jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Vul dan het formulier in. Wij berekenen dan een nieuwe huur voor u. Deze gaat in vanaf 2 maanden nadat wij het complete voorstel hebben ontvangen.

Voor de berekening van uw nieuwe huur gaan we uit van uw huurprijs van 2 jaar geleden. De huurprijs verhogen we dan met het percentage die toen gold voor de inkomensklasse waar u nu in valt. U krijgt de huur over de afgelopen jaren niet terug.

Verlaging voor lage inkomens

U komt mogelijk in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft en:

  • vanaf 1 maart 2023 of eerder een woning of woonwagen huurt bij een woningcorporatie; en
  • meer dan € 575,03 aan kale huur betaalt.

U heeft een laag inkomen als uw inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Wij hebben de inkomens van 2021 opgevraagd bij de belastingdienst. Deze zijn gebruikt voor het bepalen welke huurders verlaging krijgen.

Het kan zijn dat uw inkomen in 2021 niet laag was maar nu wel. U kunt dan alsnog huurverlaging krijgen. U moet dan wel kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto inkomen over de laatste 6 maanden, laag was. Hier leest u de voorwaarden.

Denkt u in aanmerking te komen, vul dan het formulier in. Uw moet dan van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 27 jaar) bewijzen meesturen van de afgelopen 6 maanden. Bijvoorbeeld:

  • Overzichten van uw uitkering.
  • Een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Verlaging als uw huur meer is dan de maximaal toegestane huur

Elke sociale huurwoning krijgt punten. U moet dan denken aan punten voor:

  • De oppervlakte van de woning
  • De zuinigheid met energie (energieprestatie)
  • De woz waarde van uw woning. deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald.

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Wij gaan er vanuit dat onze gegevens kloppen. Als u denkt dat de gegevens toch niet kloppen, dan kunt u dat zelf controleren. De huurcommissie heeft op hun site huurprijschecks staan die u hiervoor kunt gebruiken.

Door het invullen van de check bepaalt u het aantal punten. Hiermee bepaalt u vervolgens de maximale huur voor uw woning. Is uw huur hoger dan dit bedrag? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.

Gevolgen huurtoeslag

Gaat uw huur omlaag, dan krijgt u minder huurtoeslag. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. Of u krijgt voor het eerst huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat uw huur nu laag genoeg is. U kunt een proefberekening voor toeslagen maken bij de Belastingdienst.

Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen. Dat doet u via toeslagen.nl. Doe dit zo snel mogelijk. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.