Contract aanpassen

Het kan voorkomen dat uw woonsituatie verandert. Denk hierbij aan: inwoning, samenwonen, uit elkaar gaan of overlijden. Onder Direct regelen kunt u uw veranderde woonsituatie doorgeven.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over inwoning, samenwonen, uit elkaar en overlijden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over aanpassing van het huurcontract.

Veel gevraagd over Aanpassen huurcontract

Ik wil graag iemand laten inwonen. Kan dat?

Algemeen

Ja, wel heeft u hiervoor toestemming van Veenvesters nodig. U kunt dit online aanvragen door uw contract aan te passen: Contract aanpassen.

De hoofdbewoner dient de aanvraag in. Zowel de hoofdbewoner als degene voor wie de aanvraag wordt gedaan geven akkoord dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

Zodra de aanvraag door ons ontvangen is, sturen wij u een bevestigingsbrief met de goed- of afkeuring.

Bij de aanvraag voegt u het volgende document toe:  
Een uitgebreid (met alle historische adressen) geldig uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente waar u woont. Het uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Inwoning geeft geen enkel recht tot hoofdbewonerschap van de woning. Onze algemene huurvoorwaarden blijven geldig.

Let op: woont u in een seniorencomplex? Dan zijn inwonende kinderen niet toegestaan.

Ik wil mijn broer/zus/kind aanmelden als medehuurder, kan dat?

Algemeen

Nee, u kunt geen familielid als medehuurder inschrijven. Wel is het mogelijk om inwoning aan te vragen. Als u de huur opzegt, moeten de personen die inwonen ook de woning verlaten. 

Mijn inwonende huisgenoot wil het huurcontract overnemen. Kan dat?

Algemeen

Nee, een inwonend persoon mag de huurovereenkomst niet overnemen. Als u de huur opzegt, moet uw huisgenoot ook verhuizen.

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurcontract komt. Kan dat?

Algemeen

De eerste 2 jaar zien wij uw partner als inwoner. Een inwoner kan geen enkele aanspraak op de woning maken. 

Na 2 jaar kunt u medehuurderschap aanvragen. U toont medehuurderschap aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat u 2 jaar samen ingeschreven staat op uw adres. Ook overhandigt u bewijsstukken waarmee u een duurzame gemeenschappelijke huishouding bewijst.

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder. Online kan u medehuurderschap aanvragen: Contract aanpassen

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging en de huurtoeslag.

Ik ga samenwonen. Moet ik daarvoor toestemming aan jullie vragen?

Algemeen

U hoeft bij ons geen toestemming te vragen voor samenwonen. Wel willen we het graag weten dat er iemand bij u gaat inwonen. U kunt dit doorgeven via Contract aanpassen. Kies voor ik wil iemand bij mij laten inwonen.

We gaan uit elkaar en één van ons neemt het huurcontract over. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst 0800 0543.

We gaan uit elkaar. Kan één van ons in de woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt online een eenzijdige huuropzegging doen en documenten aanleveren.

Dit doet u via Contract aanpassen. Geef daarbij duidelijk aan wie er in de woning blijft wonen. De eenzijdige huuropzegging wordt niet verwerkt als er huurachterstand is.

Bij echtscheiding moet u ook de echtscheidingsbeschikking meesturen.

We gaan uit elkaar en willen allebei in de woning blijven wonen. Hoe lossen we dit op?

Algemeen

Hier moeten jullie met elkaar uit komen. Als er sprake is van een echtscheiding, doet de rechter hier meestal een uitspraak over.

Word ik automatisch medehuurder nadat wij getrouwd zijn?

Algemeen

Nee, u moet dit nog wel aan ons doorgeven. Dit kunt u hier doen: Contract aanpassen. Het uploaden van een huwelijksakte is verplicht.

Ik wil iets wijzigen in mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Algemeen

U kunt uw contract laten aanpassen. Hiervoor dient u een verzoek in via: Contract aanpassen.