Hinder en overlast

We willen allemaal prettig wonen. In een goed huis en een fijne buurt. Maar helaas hebben we een prettige leefsituatie niet altijd in de hand. Soms krijgen we te maken met overlast: herhaalde gedragingen die we ervaren als zeer onaangenaam, ongewenst, lastig, hinderlijk of bedreigend. In ieder geval kunnen we overlast alleen aanpakken als iemand zich niet houdt aan de afspraken in de huurovereenkomst. Of als iemand iets doet wat volgens de wet niet mag. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving, stankoverlast en vernielingen. Maar ook aan bedreiging en intimidatie of overlast als gevolg van alcohol en drugs.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over hinder en overlast.

Veel gevraagd over Overlast

Ik heb overlast. Wat kan daaraan gedaan worden?

Algemeen

Wij verwijzen u naar de procedure op onze website. U kunt uw overlast bij ons melden via Overlast melden. Wanneer er overlast is en het is onbekend van wie, zoals vernieling in een complex, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Ik ervaar geluidsoverlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Ga eerst zelf in gesprek met uw buren. Vertel uw buren waar u last van heeft.

Wordt het niet beter? Dan kunt u online de overlast melden. Overlast melden

Is de overlast heel heftig? Dan kunt u dit doorgeven aan de politie. Zij kunnen langsgaan en de buren ter plekke aanspreken.

Ik heb de geluidsoverlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Ja, als de situatie niet verandert kunt u de overlast online aan ons doorgeven. Overlast melden

Daarna nemen wij contact met u op om te kijken wat wij eraan kunnen doen.

Ik heb enige tijd geleden een overlast gemeld. De overlast is nog niet opgelost, oplossing blijft te lang uit. Wat kan ik doen?

Algemeen

Soms kunnen wij overlastsituaties helaas niet oplossen. Vooral als twee buren het niet met elkaar eens worden, of mensen overlast niet willen of durven te melden.

Wij sturen u en uw en degene die overlast geeft een brief als de overlast niet heftig genoeg is of er geen bewijs is. Daarna sluiten wij het dossier.

Natuurlijk kunt u zelf nog met uw klacht naar de rechter. Het is dan verstandig een advocaat in te schakelen. Hij kent de procedures, die nodig zijn om de overlast te bewijzen.

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Nee, anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Wat doen jullie nadat ik overlast heb gemeld?

Algemeen

We nemen eerst contact op met de melder. We bespreken de melding en overleggen wat hieraan gedaan kan worden. Eerst willen we weten of u er zelf al wat aan heeft gedaan.

Er ligt veel afval of grofvuil in de buurt van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt een melding bij de gemeente maken als er afval of grofvuil ligt op gemeentegrond.

Ligt er veel afval of grofvuil om uw woning of in het woongebouw? Dan kunt u een melding maken bij ons: Overlast melden

Waar kan ik terecht voor parkeeroverlast en/of schade aan mijn auto?

Algemeen

Voor schade aan uw auto is altijd de veroorzaker aansprakelijk. Het maakt in dit geval niet uit of het parkeerterrein in beheer is van Veenvesters of de gemeente. Bij een onbekende dader kunt u aangifte doen bij de politie.

Bij parkeeroverlast is er wel verschil. Is het een terrein van Veenvesters, dan adviseren wij u een Overlast melden in te vullen. Wijkbeheer zal deze dan in behandeling nemen. Betreft het een parkeerterrein in beheer van de gemeente, dan kunt u dit melden via de gemeente. De melding kan worden gemaakt via de website van de gemeente bij parkeeroverlast

Ik woon in een huurwoning van jullie en ik ervaar overlast van mijn buren in een koopwoning. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Meld de overlast eerst zelf bij uw buren. U kunt de overlast daarna bij ons melden.

Ik woon in een koopwoning en ik ervaar overlast van een huurder van jullie. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Meld de overlast eerst zelf bij uw buren. U kunt de overlast daarna bij ons melden.

Mag ik een camera plaatsen bij mijn voordeur/op de galerij, voor mijn veiligheid?

Algemeen

Nee, dat mag niet in verband met de privacywetgeving. Als u zich onveilig voelt en/of overlast ervaart, dan kunt u dit bij ons melden via Overlast melden. Wij kijken dan samen wat we voor u kunnen betekenen. Bij acute dreigende situaties kunt u het beste contact opnemen met de politie.

De camera bij de hoofdingang doet het niet meer. Wat nu?

Algemeen

U kunt dit aan ons doorgeven via het contactformulier. Onze medewerkers van Wijkregie gaan dan met uw melding aan de slag.

Veel gevraagd over Drugsoverlast

Ik denk dat er hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt dit doorgeven aan de Politie. U kunt dit ook doorgeven via Meld Misdaad Anoniem

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

Algemeen

Wanneer de politie ontdekt dat er drugs gehandeld wordt in een woning, geven zij dit aan ons door. Wij kunnen dan de huurovereenkomst stoppen. Een huurder kan hierdoor de woning kwijtraken. 

Hoeveel wietplantjes mag een huurder hebben?

Algemeen

Wij accepteren dit niet onze woningen. Wij mogen de huurovereenkomst stoppen als u meer dan 5 wietplantjes heeft in uw woning.

Minder dan 5 wietplantjes is verboden, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. 

Ik ruik een wietlucht in mijn complex. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als dit eenmalig is, hoeft u niets te doen. Komt het heel vaak voor en heeft u er veel last van, dan kunt u dit bij ons melden via het Overlast melden.

Veel gevraagd over Buurtbemiddeling

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Algemeen

Nee, u bent niet verplicht om aan buurtbemiddeling mee te werken.

Hoe kom ik in contact met buurtbemiddeling?

Algemeen

Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Informeer bij uw gemeente hoe u in contact kunt komen.

Wat doet buurtbemiddeling bij overlast?

Algemeen

Zij voeren gesprekken met beide buren, die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet (meer) uitkomen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan.

Wat is buurtbemiddeling?

Algemeen

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten met behulp van bemiddelaars.