Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokverwarming

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft op 17 januari, in een brief aan de Tweede Kamer, meer uitleg gegeven over de regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. Dit is een regeling voor huurders in gebouwen met blokverwarming.

In deze regeling staat dat de verhuurder een bedrag krijgt voor ieder huishouden dat is aangesloten is op blokverwarming. De verhuurder trekt dat bedrag af van de eindafrekening over 2023. Die afrekening komt in 2024.

De minister gaat nu uit van € 1.100 per huishouden en verwacht dat half februari het definitieve bedrag bekend is. De minister geeft ook aan dat het bedrag halverwege het jaar opnieuw wordt bekeken. Dan wordt dus duidelijk of het omhoog moet omdat de kosten zijn gestegen of omlaag omdat de kosten zijn gedaald.

Als half februari het definitieve bedrag bekend is, kan Veenvesters voor ieder huishouden met blokverwarming kijken of het maandelijkse voorschot moet worden aangepast. Zodra dat bekend is, sturen we alle huurders met blokverwarming een brief. Wij verwachten dat wij die informatie eind februari/begin maart kunnen geven.