Klacht

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Hieronder leest u dan wat de mogelijkheden zijn om daarover in gesprek te gaan. Met een klacht bedoelen we hier overigens geen reparatieverzoek of overlast van buren, maar een klacht over onze dienstverlening of medewerkers. 

Klacht over onze dienstverlening of medewerkers
Dagelijks hebben onze medewerkers contacten met klanten. En al doen we nog zo ons best iedereen goed te helpen, toch kan er wel eens iets mis gaan. Natuurlijk willen we het liefst klachten voorkomen, maar mocht u toch niet tevreden zijn, dan kunt u dat via het contactformulier aan ons doorgeven. Wij doen ons best om uw klacht binnen tien werkdagen op te lossen.

Klacht over schoonmaak?
Niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak in de algemene ruimtes van uw woongebouw? Meld het dan gelijk, als u te lang wacht heeft het voor ons geen zin om de schoonmakers te gaan controleren. Uw klacht over schoonmaak kunt u via schoonmaak@veenvesters.nl aan ons melden.

Klachten over woningtoewijzing?
Vindt u dat de regels rondom de toewijzing niet juist zijn gevolgd? Dan kunt u een klacht indienen bij de verhuurder die de regels niet goed heeft gevolgd.

Huurcommissie en/of Geschillenadviescommissie
Wat kunt u doen als uw klacht wordt afgewezen en u het er niet mee eens bent? In dat geval kunt u de Geschillencommissie of de Huurcommissie inschakelen. Als uw klacht te maken heeft met de huur of met de servicekosten, dan kunt u naar de landelijke Huurcommissie.

Als uw klacht gaat over het gedrag van de corporatie, dan spreken we van een geschil. U kunt uw geschil indienen bij een onafhankelijke Geschillenadviescommissie.