Huurverhoging

In 2023 is er per 1 juli een huurverhoging maar ook een huurverlaging. Hieronder leest u meer daarover.

Wat merkt u als eerste: brief van de belastingdienst
Om te bepalen of u een huurverhoging of een huurverlaging krijgt, vragen wij informatie over uw inkomen op bij de belastingdienst. De belastingdienst vertelt ons niet hoe hoog uw inkomen is. Zij laten ons alleen weten in welke inkomensgroep uw huishoudinkomen valt. U ontvangt hierover een brief van de belastingdienst.

Het kan zijn dat u twee brieven van de belastingdienst ontvangt. Wij moeten de gegevens namelijk twee keer opvragen: één keer voor de huurverhoging en één keer voor de huurverlaging. Helaas kan dat niet in één keer, omdat de belastingdienst dan te weinig tijd heeft om dit goed te organiseren.

Wanneer ontvangt bericht over de nieuwe huurprijs?
Rond 1 mei ontvangt u van Veenvesters een brief met ons voorstel voor de huurverhoging of huurverlaging. Vanaf 1 juli 2023 gaat de huuraanpassing in. De huurprijs van sociale huurwoningen stijgt in 2023 gemiddeld met 2,6%. En voor vrije sector woningen met 4,1%. Bovendien geldt in 2023 dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur, een eenmalige huurverlaging krijgen.

Huurkrant
Meer informatie over de huurverhoging voor sociale huurwoningen leest u in de Huurkrant. Ook leest u daar hoe u huurtoeslag aanvraagt en of u bezwaar kunt maken tegen huurverhoging.

Waarom verhogen we de huren?
Veenvesters is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk. We bouwen nieuwe woningen, bestaande woningen maken we energiezuiniger en we investeren in veilige en leefbare wijken. Onze eigen kosten houden we zo laag mogelijk, maar elk jaar worden het onderhoud en de materialen duurder. Om dat te kunnen blijven betalen, verhogen we ieder jaar de huur van onze woningen. De huurverhoging stemmen wij altijd af met de huurdersorganisaties. En de huurverlaging is afgesproken tussen de overheid en de woningcorporaties in de Nationale Prestatie Afspraken.

Wie bepaalt hoeveel de huur mag stijgen?
De overheid geeft ieder jaar aan hoeveel de huur van sociale huurwoningen omhoog mag. En die huurverhoging is niet voor iedereen hetzelfde. Sociale huurwoningen zijn namelijk vooral bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Huurders met een hoger inkomen krijgen dan ook meer huurverhoging.

Hoeveel stijgen de huren in 2023?
Hieronder ziet u de uitgangspunten voor de huurverhoging.

Huishouden van één persoon

Huishouden van twee of meer personen

Huurverhoging 2023

Inkomen tot € 48.836

Inkomen tot € 56.513

2,6%

Inkomen tussen € 48.836 en € 57.573

Inkomen tussen € 56.513 en € 76.764

4,1%

Inkomen hoger dan € 57.573

Inkomen hoger dan € 76.764

€ 100

De maximale huurverhoging voor een vrijesectorwoning heeft de overheid in 2023 vastgesteld op 4,1%.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Algemeen

In de brief over de huurverhoging staat hoe u op de huurverhoging kunt reageren. 

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Ja, dat kan. In de brief die u ontvangt over de huurverhoging staat hoe u bezwaar kunt maken. 
Op deze pagina vindt u ook meer informatie. 

Ik heb de jaarlijkse huurverhogingsbrief niet ontvangen. Kan ik een kopie ontvangen?

Algemeen

Uw jaarlijkse huurverhogingsbrief vind u op Mijn Veenvesters bij "Mijn documenten".

Kan ik een huurspecificatie ontvangen?

Algemeen

Deze vindt u in uw persoonlijke omgeving op ''Mijn Veenvesters''. Bij ''Mijn contracten'' staat de huurspecificatie voor u klaar.

Heeft u geen account? Dan kunt u de huurspecificatie hier aanvragen: Aanvraag huurspecificatie.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten krijgen?

Algemeen

Uw woningwaarderingspunten vind u op uw account op Mijn Veenvesters bij "Mijn Contracten": Woningwaardering.

Kan ik in aanmerking komen voor huurverlaging?

Algemeen

Is u inkomen gedaald en heeft u in de afgelopen 2 jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan kunt u bij ons een voorstel tot huurverlaging doen. Wij berekenen dan een nieuwe huur voor u. Deze gaat in vanaf 2 maanden nadat wij het complete voorstel hebben ontvangen.

Voor de berekening van uw nieuwe huur gaan we uit van uw huurprijs van 2 jaar geleden. De huurprijs verhogen we dan met het percentage die toen gold voor de inkomensklasse waar u nu in valt. U krijgt de huur over de afgelopen jaren niet terug.

Op het formulier aanvraag huurverlaging staat wat u moet aanleveren. Ook kunt u huurverlaging aanvragen om huurtoeslag te krijgen. 

Kom ik nog in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli hoeft u niet aan de Belastingdienst door te geven. Dat doen wij voor u. U ziet de nieuwe huur dan in Mijn toeslagen. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar.

Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houd u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Maak hier een proefberekening.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Ja, alleen als u bij ontvangst van de huurovereenkomst een sociale huurwoning huurde. 

Als uw inkomen daalt kunt u huurtoeslagen aanvragen. U kunt dan bij ons een voorstel tot huurverlaging indienen. Klik hier voor het formulier aanvraag huurverlaging

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als u zelf de huur overmaakt naar ons. Als u de huur betaalt via een acceptgiro of een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw huurtoeslag pas aan na de definitieve berekening. Wel raden wij u aan om te controleren of dit goed is verwerkt bij de Belastingdienst.

Waar vind ik mijn brief over de huurverhoging?

Algemeen

De brief over de huurverhoging vind u bij Mijn Veenvesters.

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Dat verschilt per jaar. De overhied geeft ieder jaar aan hoeveel de huur van sociale huurwoningen omhoog mag. Veenvesters volgt de richtenlijnen van de overheid. Meer informatie over de huurverhoging van dit jaar leest u hier.

De huurverhoging wordt meestal jaarlijks per 1 juli doorgevoerd. U ontvangt twee maanden voor de huurverhoging schriftelijk bericht van ons.

Moet ik zelf de nieuwe huurprijs aan de belastingdienst doorgeven?

Algemeen

Nee, dit doen wij voor u. 

U bent wel zelf verantwoordelijk voor de controle op die nieuwe huurprijs. U ziet de nieuwe huurprijs in Mijn toeslagen. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar.

Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houd u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. U moet dan wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Hier kunt u een proefberekening maken.