Huurverhoging

In 2024 is er per 1 juli een huurverhoging. Hieronder leest u meer daarover.

Wat merkt u als eerste: brief van de belastingdienst
Om te bepalen of u een huurverhoging of een huurverlaging krijgt, vragen wij informatie over uw inkomen op bij de belastingdienst. De belastingdienst vertelt ons niet hoe hoog uw inkomen is. Zij laten ons alleen weten in welke inkomensgroep uw huishoudinkomen valt. U ontvangt hierover een brief van de belastingdienst.

Wanneer ontvangt bericht over de nieuwe huurprijs?
Voor 1 mei ontvangt u van Veenvesters een brief met ons voorstel voor de huurverhoging. Vanaf 1 juli 2024 gaat de huuraanpassing in. De huurprijs van sociale huurwoningen stijgt in 2024 gemiddeld met 5,3%. En voor vrije sector woningen met 5,5%.

Huurkrant
Meer informatie over de huurverhoging voor sociale huurwoningen leest u in de Huurkrant. Ook leest u daar hoe u huurtoeslag aanvraagt en of u bezwaar kunt maken tegen huurverhoging.

Waarom verhogen we de huren?
Veenvesters is een maatschappelijke organisatie, zonder winstoogmerk. We bouwen nieuwe woningen, bestaande woningen maken we energiezuiniger en we investeren in veilige en leefbare wijken. Onze eigen kosten houden we zo laag mogelijk, maar elk jaar worden het onderhoud en de materialen duurder. Om dat te kunnen blijven betalen, verhogen we ieder jaar de huur van onze woningen. De huurverhoging stemmen wij altijd af met de huurdersorganisaties. En de huurverlaging is afgesproken tussen de overheid en de woningcorporaties in de Nationale Prestatie Afspraken.

Wie bepaalt hoeveel de huur mag stijgen?
De overheid heeft bepaald dat de huur vanaf 1 juli 2024 maximaal 5,8% mag stijgen. Voor de meeste huurders zal de huur niet meer dan 5,3% omhoog gaan. Dit is meestal minder dan de stijging van uw loon of uitkering. Het deel van uw inkomen dat u aan huur betaalt, wordt daardoor kleiner.

Hoeveel stijgen de huren in 2024?
Hieronder ziet u de uitgangspunten voor de huurverhoging.

Huishouden van één persoon

Huishouden van twee of meer personen

Huurverhoging 2024

Inkomen tot € 52.753

Inkomen tot € 61.046

5,3%

Inkomen tussen € 52.753 en € 62.191

Inkomen tussen € 61.046 en € 82.921

5,5% tot € 50

Inkomen hoger dan € 62.191

Inkomen hoger dan € 82.921

5,5 tot € 100

De maximale huurverhoging voor een vrijesectorwoning is begin april 2024 nog niet bekend. Veenvesters heeft hier gekozen voor de maximale verhoging van 2023: 5,5%.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Algemeen

In de brief over de huurverhoging staat hoe u op de huurverhoging kunt reageren. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Ja, dat kan. In de brief die u ontvangt over de huurverhoging staat hoe u bezwaar kunt maken. 
Op deze pagina vindt u ook meer informatie. 

Ik heb de jaarlijkse huurverhogingsbrief niet ontvangen. Kan ik een kopie ontvangen?

Algemeen

Uw jaarlijkse huurverhogingsbrief vindt u op Mijn Veenvesters bij "Mijn documenten".

Kan ik een huurspecificatie ontvangen?

Algemeen

Deze vindt u in uw persoonlijke omgeving op ''Mijn Veenvesters''. Bij ''Mijn contracten'' staat de huurspecificatie voor u klaar.

Heeft u geen account? Dan kunt u de huurspecificatie hier aanvragen: Aanvraag huurspecificatie.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten krijgen?

Algemeen

Uw woningwaarderingspunten vindt u op uw account op Mijn Veenvesters bij "Mijn Contracten".

Kan ik in aanmerking komen voor huurverlaging?

Algemeen

In een aantal gevallen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurverlaging. Hieronder leest u wanneer dat het geval is.

Verlaging na inkomensafhankelijke huurverhoging:

Is uw inkomen gedaald en heeft u in de afgelopen 3 jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Vul dan het formulier in. Wij berekenen dan een nieuwe huur voor u. Deze gaat in vanaf 2 maanden nadat wij het complete voorstel hebben ontvangen.

Voor de berekening van uw nieuwe huur gaan we uit van uw huurprijs van 3 jaar geleden. De huurprijs verhogen we dan met het percentage die toen gold voor de inkomensklasse waar u nu in valt. U krijgt de huur over de afgelopen jaren niet terug.

Verlaging voor lage inkomens in sociale huur:

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

  • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
  • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad;
  • en voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt.

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Hier leest u de voorwaarden.

Denkt u in aanmerking te komen, vul dan het formulier in. U moet dan van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 27 jaar) bewijzen meesturen van de afgelopen 6 maanden. Bijvoorbeeld:

  • overzichten van uw uitkering;
  • een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Verlaging als uw huur meer is dan de maximaal toegestane huur:

Elke sociale huurwoning krijgt punten. U moet dan denken aan punten voor:

  • de oppervlakte van de woning;
  • de zuinigheid met energie (energieprestatie);
  • de woz waarde van uw woning, deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald.

Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Wij gaan er vanuit dat onze gegevens kloppen. Als u denkt dat de gegevens toch niet kloppen, dan kunt u dat zelf controleren. De huurcommissie heeft op hun site huurprijschecks staan die u hiervoor kunt gebruiken.

Door het invullen van de check bepaalt u het aantal punten. Hiermee bepaalt u vervolgens de maximale huur voor uw woning. Is uw huur hoger dan dit bedrag? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op.

Kom ik nog in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli hoeft u niet aan de Belastingdienst door te geven. Dat doen wij voor u. U ziet de nieuwe huur dan in Mijn toeslagen. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar.

Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houd u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Maak hier een proefberekening.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Ja, alleen als u bij ontvangst van de huurovereenkomst een sociale huurwoning huurde. 

Als uw inkomen daalt kunt u huurtoeslagen aanvragen. U kunt dan bij ons een voorstel tot huurverlaging indienen. Klik hier voor het formulier aanvraag huurverlaging

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als u zelf de huur overmaakt naar ons. Als u de huur betaalt via een acceptgiro of een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw huurtoeslag pas aan na de definitieve berekening. Wel raden wij u aan om te controleren of dit goed is verwerkt bij de Belastingdienst.

Waar vind ik mijn brief over de huurverhoging?

Algemeen

De brief over de huurverhoging vindt u bij Mijn Veenvesters.

Waarom heeft Veenvesters mijn inkomensgegevens opgevraagd?

Algemeen

Ieder jaar in maart vraagt Veenvesters bij de Belastingdienst een indicatie van uw inkomen op. Wij gebruiken deze informatie alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden. 

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Dat verschilt per jaar. De overheid geeft ieder jaar aan hoeveel de huur van sociale huurwoningen omhoog mag. Veenvesters volgt de richtlijnen van de overheid. Meer informatie over de huurverhoging van dit jaar leest u hier.

De huurverhoging wordt meestal jaarlijks per 1 juli doorgevoerd. U ontvangt twee maanden voor de huurverhoging schriftelijk bericht van ons.

Moet ik zelf de nieuwe huurprijs aan de belastingdienst doorgeven?

Algemeen

Nee, dit doen wij voor u. 

U bent wel zelf verantwoordelijk voor de controle op die nieuwe huurprijs. U ziet de nieuwe huurprijs in Mijn toeslagen. De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar.

Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. U moet dan wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Hier kunt u een proefberekening maken.