Belastingdienst: brief huurverhoging en huurverlaging 2023

In 2023 is er per 1 juli een huurverhoging maar ook een huurverlaging. Om te bepalen of u een huurverhoging of een huurverlaging krijgt, vragen wij informatie over uw inkomen op bij de Belastingdienst. U ontvangt hierover een brief van de Belastingdienst.

De belastingdienst vertelt ons niet hoe hoog uw inkomen is. Zij laten ons alleen weten in welke inkomensgroep uw huishoudinkomen valt. Het kan zijn dat u twee brieven van de Belastingdienst ontvangt. Wij moeten de gegevens namelijk twee keer opvragen: één keer voor de huurverhoging en één keer voor de huurverlaging. Helaas kan dat niet in één keer, omdat de Belastingdienst dan te weinig tijd heeft om dit goed te organiseren.