Veenvesters constateert onregelmatigheden in facturatie aannemer

Woningcorporatie Veenvesters constateert onregelmatigheden in de facturatie door aannemer de Variabele. Dit bedrijf factureerde de afgelopen jaren meer uren dan daadwerkelijk werden besteed en hogere materiaalkosten dan was afgesproken. Dit gebeurde bij opdrachten voor dagelijks onderhoud, zoals reparaties en lekkages.

Dit blijkt uit onderzoek dat Hoffmann Bedrijfsrecherche in opdracht van Veenvesters heeft uitgevoerd naar aanleiding van diverse signalen over onregelmatigheden bij de facturatie door de Variabele. Ook is geconstateerd dat medewerkers van Veenvesters hier niet bij betrokken zijn.

“We hebben deze signalen serieus genomen. We hebben direct gehandeld en een onderzoek ingesteld”, aldus bestuurder Trees van Haarst van de woningcorporatie.
Aannemer de Variabele heeft het bestaan van onregelmatigheden erkend.

De schade wordt in kaart gebracht. Veenvesters doet er alles aan de volledige schade terug te vorderen en is in gesprek over de afwikkeling. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt overweegt Veenvesters juridische stappen.

“Ons vertrouwen in deze vaste samenwerkingspartner is beschadigd. Nieuwe opdrachten voor dagelijks onderhoud worden tot nader order niet meer aan de Variabele verstrekt. Wij willen dat het geld terugkomt daar waar het thuishoort: bij de volkshuisvesting”, aldus Trees van Haarst.
Veenvesters heeft betrokken instanties geïnformeerd waaronder de Autoriteit woningcorporaties.