Overlast van grondwater

In de afgelopen periode viel er veel regen. Dat kan voor wateroverlast zorgen. Bijvoorbeeld verstopte putten op straat. Dat kunt u melden bij de gemeente. Gelukkig verandert de grondwaterstand regelmatig. Zodra het wat langer droog is, daalt het grondwater ook weer. Maar soms is er sprake van echte wateroverlast.

Wat kunt u doen bij overlast van grondwater?

  • Wateroverlast in de openbare ruimte meldt u bij de gemeente. In dit geval gaat het om putten die verstoppen, opvriezende wegen of drassige parken.
  • Wateroverlast in uw woning kunt u melden bij Veenvesters. Let op: water in de kruipruimte is in principe niet erg. Een kruipruimte mag vochtig zijn. Dit verdwijnt meestal vanzelf weer als de grondwaterstand daalt.
  • Staat er water in uw kelder? Ook dit grondwater verdwijnt meestal vanzelf als de waterstand daalt. Hoe vervelend ook, Veenvesters kan hier weinig aan doen. Wegpompen heeft geen zin, want door het hoge grondwater, komt het water steeds weer terug. Zorg dus dat (waardevolle) spullen op een droge en hoge plek staan.
  • Heeft u schade door water in uw kelder, dan kunt u dit opgeven bij uw inboedelverzekering. Maakt u zich zorgen, neem dan contact op met Veenvesters. Samen bekijken we dan wat we kunnen doen.
  • Stroomt er regenwater vanuit de openbare ruimte uw tuin of kelder in? Meld dit dan bij de gemeente. De gemeente onderzoekt dan de oorzaak. Op dit moment komt de meeste overlast door gestegen grondwater. Daar kan ook de gemeente meestal niets aan doen. Op sommige plekken zijn wel technische voorzieningen om grondwater af te voeren. Maar bij zoveel regenval is dat niet altijd voldoende.