Huurverhoging en huurverlaging

Het voorstel voor de huurverhoging heeft u via een brief ontvangen. Vanaf 1 juli 2023 gaat de huurverhoging in. De huurprijs van sociale huurwoningen stijgt in 2023 gemiddeld met 2,6%. En voor woningen in de vrije sector 4,1%.

Heeft u recht op huurverlaging? Dan ontvangt u de brief begin mei. De huurverlaging gaat in vanaf 1 juli 2023.

Moet ik na de huuraanpassing de nieuwe huurprijs zelf aanpassen?
Dit moet u alleen doen als u iedere maand uw huur zelf overmaakt naar ons. U hoeft niets te doen als:

  • De huur iedere maand automatisch wordt afgeschreven van uw bankrekening.
  • U betaalt via een betaallink die we u ieder maand sturen via de mail.

Huurkrant
Meer informatie over de huuraanpassing voor sociale huurwoningen leest u in de Huurkrant. Ook leest u daar hoe u huurtoeslag aanvraagt en of u bezwaar kunt maken tegen huurverhoging. Welke redenen dat zijn kunt u in de Huurkrant lezen of op de website van de Huurcommissie.

Bezwaar huurverhoging
Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. U moet dit voor 1 juli 2023 via een brief aan ons doorgeven. Wel moet u rekening houden met de regels die de overheid hiervoor heeft opgesteld.

In uw huurovereenkomst staat dat Veenvesters elk jaar de huur mag verhogen. U heeft met het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord gegeven op huurverhogingen. U kunt alleen bezwaar maken als wij ons bij de huurverhoging niet houden aan de regels van de overheid. Of als uw inkomen is gedaald in 2022 én een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad.

Verlaging voor lage inkomens
U heeft recht op huurverlaging als u een laag inkomen heeft en:

  • vanaf 1 maart 2023 of eerder een woning of woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
  • meer dan € 575,03 aan kale huur betaalt.

U heeft een laag inkomen als uw inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Uw inkomens zijn opgevraagd bij de Belastingdienst om te bepalen welke huurders verlaging krijgen. In de huurkrant en hier leest u wat 120% van het sociaal minimum betekent.

Het kan zijn dat uw inkomen in 2021 niet laag was maar nu wel. U kunt dan alsnog huurverlaging krijgen. U moet dan wel bewijzen dat uw gezamenlijk bruto inkomen over de laatste 6 maanden, laag was.

Meer lezen? Kijk dan op de pagina Huurverhoging, Bezwaar maken huurverhoging en Huurverlaging.